Dovhjortsjakt

Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke Online Idag

 

Totalt

Dovhjortsjakt

Dovviltet är ett mycket trevligt vilt som erbjuder fina jakter och spännande stunder i skogen svårigheten tycker jag är eftersökena där dom kan vara mycket svåra att ställa och är tillräckligt stora för att erbjuda stort motstånd om hunden skall dra ner dom.

 

Birgers Eftersök

Jakt Eftersök Utbildning