Bilder från utbildningen

Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke Online Idag

 

Totalt

Bilder från utbildningen

Utbildningen är igång och vi tränar spår i olika miljöer och mycket varierande underlag och störningar. Vi har bland annat spårtränat i ett Dovhjortshägn för att få mera viltstörningar.

 

 

Spårning genom en hjortflock kräver att hunden kan koppla bort störningen och koncentrera sig på sin uppgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgers Eftersök

Jakt Eftersök Utbildning