Trafik eftersök

Trafikeftersök

Trafik


Den fordonsförare som varit inblandad i en sammanstötning med älg, hjort, rådjur, vildsvin, utter, mufflonfår, örn eller något av våra stora rovdjur är alltid skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet genom att ringa 112. Polisen kontaktar sedan en eftersöksjägare inom Nationella Viltolycksrådet som undersöker olycksplatsen och genomför eventuellt eftersök.