Bilder från Dovhjortsjakter

Birgers Eftersök

    Jakt    Eftersök   Utbildning

Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke                    Online            Idag           


Totalt

                                        Dovhjortsjakter

September 2018

Jag åker till jaktmarken för att smyga lite på dovhjortar och när jag gått en stund så ser jag en dovhjort som står en bit bort. Jag smyger sakta åt det hållet och när jag är inom skotthåll så ställer jag ner benstödet och siktar in mig på hjorten. Jag låter skottet gå och hjorten drar iväg, jag hämtar Boas som hjälper mig att hitta den. En mycket vacker hjort som man fått äran att skjuta.

Lite ledig på morgonen och det ägnade jag åt smygjakt på dovhjort. Jag smög på en flock med hjortar och en fick följa med mig hem.

Trevlig och spännande jaktform på ett vackert vilt.


 

Smygjakt på dovhjort

Jag smög lite på marken när jag upptäcker en herrklubb på 5 hjortar. Jag gjorde en ansmygning och sköt en av dom, den blev på stället. Jag drog ut den till vägen och när jag är på väg tillbaka till bilen studsar det över 2 kapitala hjortar framför mig. Härligt med dov vilt på markerna.