Dovhjortsjakt

Birgers Eftersök

    Jakt    Eftersök   Utbildning

Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke                    Online            Idag           


Totalt

                                                                    Dovhjortsjakt

Dovviltet är ett mycket trevligt vilt som erbjuder fina jakter och spännande stunder i skogen svårigheten tycker jag är eftersökena där dom kan vara mycket svåra att ställa och är tillräckligt stora för att erbjuda stort motstånd om hunden skall dra ner dom.