Bilder från rådjursjakter

Birgers Eftersök

    Jakt    Eftersök   Utbildning

Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke                    Online            Idag           


Totalt

Rådjursjakt

Bockjakten är något extra en start på säsongen och spännande att vara ute i den fina naturen.

Rådjuren ökar i mina områden och detta är för att de flesta bara jagar gris och älg i dag samt att det finns knappt några bra rådjurshundar att få tag i dag. Rådjursjakt med en drivande hund är riktigt trevligt och något som jag saknar.