Känneparkens Ingo

Birgers Eftersök

    Jakt    Eftersök   Utbildning

Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke                    Online            Idag           


Totalt

Känneparkens Ingo

 

Detta är min Västlaika som jag köpte av Bengt Byström.


Idag fungerar Ingo perfekt som ställande hund och vi har skjutit älg och vildsvin för honom. Ingo används också som eftersökshund och där gör han ett bra arbete. Ingo har mycket rovdjursskärpa och när det är ett skadat vilt framför honom så blir det en extra krydda på eftersöket.