Viltvittringens Boas

Birgers Eftersök

    Jakt    Eftersök   Utbildning

Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke                    Online            Idag           


Totalt

Viltvittringens Boas

Boas Spårtränar
Boas är det senaste tillskottet bland hundarna och tanken med honom är att han skall kunna axla Nimrods roll nu när han börjar bli gammal. Boas har utvecklats mycket bra och visat upp fina egenskaper som en eftersökshund bör ha. Han har spårtränats och även varit med på eftersök och trots sin ringa ålder stor erfarenhet redan av eftersöksarbete. Nu skall han mentaltestas i slutet av april och det skall bli spännande och se vilka egenskaper han besitter.