Mentaltest 2015

Birgers Eftersök

    Jakt    Eftersök   Utbildning

Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke                    Online            Idag           


Totalt

Mentaltest 2015

2015-04-24 Boas mentaltestas i Växjö och han visar upp många fina egenskaper som kommer göra att han blir en bra eftersökshund.