Spårprovsmeriter

Viltvittringens Boas

2015-09-18

Jag är hos Bula och går ett Elitspår med Boas och vi får ett 2:a pris


2015-07-27

Boas och jag går ett Elitstpår som tilldelas ett 1:a pris


2015-07-19

Boas och jag går ett Elitspår i Vänersborg och vi får ett 1:a pris


 

2015-06-29

Ytterligare ett 1:a pris på ett Öppet Klass Spår


2015-06-12

Vi går ett Öppen Klass spår i Vimmerby som tilldelas ett 1:a pris


2015-05-10

Vi går ett Öppet Klass Spår och Boas klarar det mycket bra, han får ett 1:a pris.


2015-04-26

Boas och jag går ett Anlagsspår som vi klarar galant, nu fortsätter vi med Öppen Klass spåren.