Paragraf 37 och 40b älgar

Birgers Eftersök

    Jakt    Eftersök   Utbildning

Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke                    Online            Idag           


Totalt

Paragraf 37 och 40b älgar 

På den här sidan kommer jag visa bilder på bland annat paragraf 37 och 40b älgar. Jag arbetar som viltbesiktare och ser en hel del skador på älgar.


Paragraf 37

Du skjuter en älg och ser inga fel på den när den kommer i passet, när du tar ur den så upptäcker att det finns organ som inte ser normala ut. Du tillkallar en viltbesiktare som undersöker älgen och om han upptäcker onormala organ mm så dömer han ut älgen som otjänlig. Viltbesiktaren ställer inga diagnoser på det han ser utan bara konstatera att den är onormal och inte skall ätas.Paragraf 40b

Du ser en älg som ser så dålig ut att du bedömer att den inte kommer att klara sig. Du ringer Polisen som skickar en jägare som skall bedöma älgen och avliva den, om ni avlivar den innan själv så får det inte finnas några tvivel utan att den är så dålig att den inte klarar sig.