Bilder från utbildningen

Bilder från utbildningen

 

Utbildningen är igång och vi tränar spår i olika miljöer och mycket varierande underlag och störningar. Vi har bland annat spårtränat i ett Dovhjortshägn för att få mera viltstörningar.
 

Spårning genom en hjortflock kräver att hunden kan koppla bort störningen och koncentrera sig på sin uppgift.