Bilder från utbildningen

Birgers Eftersök

    Jakt    Eftersök   Utbildning

Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke                    Online            Idag           


Totalt

Bilder från utbildningen

 

Utbildningen är igång och vi tränar spår i olika miljöer och mycket varierande underlag och störningar. Vi har bland annat spårtränat i ett Dovhjortshägn för att få mera viltstörningar. 

Spårning genom en hjortflock kräver att hunden kan koppla bort störningen och koncentrera sig på sin uppgift.