Bilder från utbildningen

Birgers Eftersök

    Jakt    Eftersök   Utbildning

Bilder från utbildningen

 

Utbildningen är igång och vi tränar spår i olika miljöer och mycket varierande underlag och störningar. Vi har bland annat spårtränat i ett Dovhjortshägn för att få mera viltstörningar. 

Spårning genom en hjortflock kräver att hunden kan koppla bort störningen och koncentrera sig på sin uppgift.


Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke                    Online            Idag           


Totalt