Anlagsspår

Birgers Eftersök

    Jakt    Eftersök   Utbildning

Bilder och filer får ej användas utan mitt samtycke                    Online            Idag           


Totalt

Anlagsspår

Spåret är minst 600 meter långt

Spåret är snitslat så att domare vet exakt var spåret går 

Man använder 0,2 liter blod 

Spåret har 4 st vinklar 

Spåret skall ligga mellan 2-5 timmar innan hunden startas 

Viltdelen (klöven) släpas hela sträckan 

1 bloduppehåll på en raksträcka ca 15 meter